top of page
Banner SoydeMijas.jpg
2.png
Haluamme olla vastaus kaikkiin yhteiskuntamme tämänhetkisiin ja kiireellisiin tarpeisiin. Meidän TEHTÄVÄ on edistää ja puolustaa "LOUKKAATTUMAT ARVOT" jotka kuuluvat syntymäoikeudella jokaiselle kansalaiselle.
Programa electoral
logo.jpg

Vaaliohjelmamme

- Perustuu 10 pääkohtaan-

OHJELMAVALIKKO:

(1) Oikeus ihmisarvoiseen elämään

(2) Yhtäläiset mahdollisuudet

(3) Kansalaisuuden puolustaminen

(4) Kansalaisuudesta huolehtiminen

(5) Asumisen toimeentulotuki

(6) Ympäristöstä huolehtiminen ja suojelu

(7) Rakenteelliset parannukset ja talouden piristys

(8) Lasisen huvimajan rakentaminen

(9) Kolmannen aikakauden hahmo Mijasissa

(10) Vapaa-aika ja vapaa-aika Mijasissa

1
2
3
4
5
6

1.- OIKEUS HYVÄN ELÄMÄÄN:

a)  bonus  IBI:stä ensimmäisessä kodissa (vakituinen asuinpaikka)

Ensimmäisen kodin IBI-bonusprosessi on seuraava:

1. hallitusvuosi: 
Tulovero on enintään 30 000 euroa vuodessa ja eläkeläiset eivät enää maksa IBI:tä ensimmäisestä asunnostaan. Muut korkeatuloiset saavat 50 %:n alennuksen maksusta. Yritykset, yritykset ja muut kiinteistöt, jotka eivät ole yksityishenkilön ensimmäinen koti, eivät kuulu tähän.

2. hallitusvuosi:
Enintään 50 000 euroa vuodessa tuloveroa ei enää makseta ensimmäisestä asunnostaan. Muut korkeatuloiset saavat 50 %:n alennuksen maksusta. Yritykset, yritykset ja muut kiinteistöt, jotka eivät ole yksityishenkilön ensimmäinen koti, eivät kuulu tähän.


Kolmas hallitusvuosi:

 

Enintään 100 000 euroa vuodessa oleva tulovero ei enää maksa IBI:tä ensimmäisestä asunnostaan. Muut korkeatuloiset saavat 50 %:n alennuksen maksusta. 
Yritykset, yritykset ja muut kiinteistöt, jotka eivät ole yksityishenkilön ensimmäinen koti, eivät kuulu tähän.

Neljäs hallitusvuosi:
IBI:tä ei enää makseta ensimmäisestä asunnosta. Yritykset, yritykset ja muut kiinteistöt, jotka eivät ole yksityishenkilön ensimmäinen koti, eivät kuulu tähän.


b)  Bonus 100 % ensimmäisen ajoneuvon käyttöasteesta IRPF-tuloille, jotka ovat enintään 18 000 euroa vuodessa.


c) Luksusajoneuvojen kiertonopeuden nousu:

Superautot,  Huviveneet, yksityiskoneet. Taloudelliseen luokkaan sopivat uudet hinnat.


d) Nykyisen sosiaaliavun organisaatio- ja jakelujärjestelmän uudelleenjärjestely ja optimointi:

 

Tehokkaan taloudellisen avun luominen: ne riippuvat jokaisesta yksittäistapauksesta ja mukautuvat siihen, eivät yleisempiä.  Apu, joka on mukautettu kunkin yksilön tai perheen todellisiin ja tämänhetkisiin tarpeisiin.

 


2.- TASA-ALUEET MAHDOLLISUUDET:


Kaikilla kansalaisilla, joilla ei ole rotuun, sukupuoleen, ikään ja sosiaaliseen asemaan liittyviä poikkeuksia, on oltava  samat mahdollisuudet kehittyä ilman ennakkoluuloja.

a)  Rakennus  uusien päiväkotien rakentaminen ja nykyisten parantaminen:

Rakennamme ja mahdollistamme päiväkodit uusissa julkisissa ja maksuttomissa tiloissa, jotta mijalaislapset pääsevät laadukkaaseen koulutukseen jo pienestä pitäen.  

Näissä uusissa esikouluissa on myös parempi infrastruktuuri sekä terveydenhuoltopiste, jossa työskentelee ammattilaisia.

KAIKKI DIDAKTINEN MATERIAALIT OVAT ILMAISIA. REKISTERÖINTIÄ TAI MAKSUT EI MAKSETA. 


b) Yliopistokampuksen rakentaminen Mijasiin (ammatilliset koulutuskurssit sisältyvät hintaan).

Takaamme ilmaisen ilmoittautumisen kaikille mijoille ja heidän lapsilleen (vähintään 5-vuotiailla kuntalaisilla). Me luomme  Yliopistojen stipendijärjestelmä, joka tukee eniten tarvitsevia opiskelijoita.  

Klassisten tutkintojen (juridiikka, insinööri tai taloustiede...) lisäksi väistymme nykyaikaisilla ja nykyisillä tutkinnoilla, joiden erikoisaloja ovat uusimmat kielet  IT- ja järjestelmäohjelmointi, kyberturvallisuus, esineiden internet, lohkoketju ja digitaaliset käyttöjärjestelmät.  Tällä tavalla houkuttelemme opiskelijoita kaikkialta maailmasta ja suuria monikansallisia IT- ja digitaaliyrityksiä, jotka perustavat tytäryhtiöitä Mijasiin hyötyäkseen "inhimillisestä pääomastamme".


c) Erikoistuneiden sosiaalikeskusten perustaminen tukemaan ja kouluttamaan kansalaisia, jotka ovat syrjäytyneitä työvoimasta tai joiden on päivitettävä koulutusta.

Rekrytoidaan eri kulttuurisektoreille kuuluvia ammattilaisia, jotka pystyvät ohjaamaan, tukemaan ja kouluttamaan työntekijöitä ajankohtaisilla markkinoiden kysyntään liittyvillä kursseilla.

 

d) Järjestämme kunnallisen yrityksen "Inserción Laboral de Renta Básica" uudelleen rakenteen mukauttaaksemme sen nykyisiin tarpeisiin.

Tämän vuonna 2011 perustetun yrityksen toiminta on nyt vanhentunut ja saa ihmiset lakaisemaan katuja, vaikka se onkin kunnollinen työ kuten muutkin, ei anna mahdollisuutta luoda uusia työpaikkoja, kouluttaa työntekijöitä tai herättää synnynnäisiä intohimoja. 

Perustuloa työllistävän yrityksen, joka säilyttää mahdollisuutensa siivota katuja ja julkisia tiloja (käyttäjän valittavissa), on annettava jokaiselle työntekijälle mahdollisuus valita hänen toiveitaan tai intohimojaan parhaiten vastaava työvoimasektori.  

Tästä syystä luomme yhteistyössä satojen Mijas-yritysten (eri toimialoilta) kanssa koulutustyöohjelman "Job Training" -sopimusten kautta (6 kuukauden sopimukset).  1 vuosi) veloituksetta Mijas-yhtiöille, joiden palkat maksaa kuntayhtiö.  

 

3.- KANSALAISUUDEN PUOLUSTUS:


Me suojelemme  ja puolustamme kaikkien kansalaisten oikeuksia, jotta he taas kokisivat valtion suojelun hyvänä, luottamuksen ja kunnioituksen symbolina yhteisen hyvän puolustamisessa:

a) Luomme osaston nimeltä "Uudet toiminnot Mijasissa"

Hätäpuhelinnumerolla, jota palvelee 24 tuntia vuorokaudessa joukko päteviä henkilöitä, joilla on enemmän henkilökuntaa vuorokaudenajan ja vuodenaikojen mukaan, ja määrä lisääntyy kiireisimmillä aikoina tai ongelmallisimpina kuukausina:

Tämä uusi osasto käsittelee kaikenlaiset hätäpuhelut ja käsittelee tapauksen välittömästi vastaavalle toimintaosastolle: poliisille, vartiolaitokselle, palomiehille, terveysviranomaisille.


b) Rakennamme minipoliisikasarmeja (esivalmistettuja) Mijasin eri asuinalueille:

Ne ovat käytössä klo 23.00-7.00, erityisesti kaupungistumisalueilla, jotka ovat nykyään käytännössä ilman valvontaa. Jokaisella minipoliisiasemalla on vähintään 2 autoa ja vähintään 6 poliisia työskentelemässä näiden 8 tunnin aikana yöstä. Tätä toimintaa voidaan pidentää päiväsaikaan tarpeiden mukaan  (esimerkiksi kesäkuukausina, jolloin kaupungistuminen on yleisempää).


c) Vahvistamme  poliisin läsnäolo Mijasin pääkaupunkiseudulla varmistaaksemme kansalaisten maksimaalisen turvallisuuden koko päivän ja yön, erityisesti kuntamme konfliktiherkimmillä alueilla.


d) Luomme uuden CYBER-ATTACKS-osaston:

1.- Muodostamme ryhmän tietoturvan ammattitaitoisista asiantuntijoista  joka antaa suoraa ja välitöntä tukea kansalaisille ja yrityksille, jotka ovat joutuneet tietokonehyökkäysten uhreiksi.

2.- Järjestetään verkko- ja kasvokkain tietoturva- ja hyökkäystentorjuntakursseja.


e) Luomme osaston sukupuoleen perustuvan väkivallan, lasten hyväksikäytön ja vanhusten suojelun torjuntaan:

Välitön toiminta on ratkaisu ongelman poistamiseen, joten:

 

a.- Panostamme inhimilliseen pääomaan muodostamalla useita sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja lakimiehiä.

b.- Näille ihmisille tarjotaan turvakeskuksia, jotka tarjoavat majoitusta, apua sekä sosiaalisen ja työelämän uudelleenintegroimisen kaikille uhreille, jotka kärsivät sosiaalisesta hylätystä ja joutuvat ilman taloudellisia resursseja.

 


4.- KANSALAISUUDEN HUOLTO:


Terveydenhuolto ja terveydenhuolto ovat yksi tämän sosiaalisen ohjelman tärkeimmistä kohdista, ja se tulee olemaan ehdoton prioriteettimme:

a.- Teemme välittömästi rakenteellisia, tila- ja palveluparannuksia  Las Lagunas de Mijasin terveyskeskus (24 tuntia).


b.- Aiomme luoda uusia perusterveydenhuollon terveyskeskuksia (suunnittelemme  Mijasin kunnan tyhjät ja käyttämättömät rakennukset)  tukemaan nykyisiä Cala de Mijasin ja Las Lagunasin terveyskeskuksia.  Kahdella niistä on myös 24 tunnin hätäpalvelu Las Lagunas -palvelun tukemiseksi ja kyllästymisen välttämiseksi.


c.- Aiomme lisätä ambulanssien määrää kiireellisiä siirtoja varten Mijasin terveyskeskuksista Marbellan Costa del Sol -sairaalaan (lähin) tai muihin Malagan provinssien sairaaloihin.


d.- Aiomme neuvotella Junta de Andalucían kanssa saadaksemme eurooppalaisia varoja ja riittävästi pääomaa uuden makroyliopistosairaalan rakentamiseen Mijasiin. Näin meillä ei ole tulevina vuosina vain yksi moderneimmista sairaalarakenteista, vaan meillä on myös lääketieteellinen korkeakoulu, joka takaa meille erikoislääkärit ja huippuluokan lääketieteen.

5.- SOSIAALITUKI VUOKRA-ASUNTOON. ASUNTOKOHTEET.


Ehdotuksemme ovat seuraavat:

a.- Asunnon vuokraamiseen:
Edistää asuntojen vuokralle maksettavia kuukausitukia pinta-alan, perheenjäsenten jne. mukaan.

c.- Asutut asunnot
Oikeudellinen tuki laittomien ammatinharjoittajien uhreille.

 

6.- EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ (Kasvisto ja eläimistö), LUONNONVARAT ja MEIDÄN  LEMMIKKIELMÄT

Kuntamme arvostaa valtavaa luonnonperintöä, jota meidän tulee ylläpitää, kasvattaa ja nauttia. Tätä varten ehdotamme:

1) Mainosta ja pyydä SIERRAS DE MIJAS-ALPUJATA LUONNONPUISTON, 29 000 hehtaarin luonnonpuiston, joka vaikuttaa 10 kuntaan, viherkeuhkon ja luonnonsuojelualueen julistamista Malagalta maailmalle.

2) Mainosta ja pyydä COSTA DEL SOLIN ensimmäiseksi MERIN LUONNONPUISTON julistamista.  21 neliökilometriä rantaviivaa suojellaksemme rantojamme, vesiemme laatua, meren elämää ja posidonianiityjämme.


Lisäksi haluamme kunnallemme:

a.- Uusien puistojen rakentaminen (keskimäärin 5 000 m2 metsäalueineen, nurmikoineen, lasten leikkialueineen ja GYM-konealueineen) Mijasin eri kaupungistuneille alueille, joilla on tällä hetkellä vain hylättyjä tyhjiä tontteja.


b.- Niille alueille, joilla se on mahdollista, haudataan orgaanisen jätteen säiliöt sekä paperin, lasin ja muovin keräys, mukaan lukien öljyn keräys.

c.- Taistellaksemme muovia vastaan, olemme ensimmäinen kaupunginvaltuusto Espanjassa, joka mahdollistaa riittävät ja ilmaiset puhdistetun veden jakelupisteet (jaetaan uudelleen Mijasin kaupunginvaltuuston alueelle) kotitalouskäyttöön kaasulla ja ilman kaasua, joka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

d.- Eläinsuojeluosaston perustaminen:


Eläinsuojeluosastolla on muun muassa seuraavat tehtävät:


1) Kunnallisten eläinsuojelumääräysten parantaminen kunnassa.


2) Eläinten huonoa kohtelua ja hylkäämistä koskevien audiovisuaalisten tiedotuskampanjoiden edistäminen sekä vastuullisen adoption edistäminen.


3) Kuolleiden eläinten kerääminen Mijasin kunnassa sekä niiden tunnistaminen Micro-Chip-lukijalla ja myöhempi poltto.


4) Kunnallinen lemmikkieläinten kastraatio/siru/raivotautirokotekampanja.

 

5) Oikeudelliset toimet: Yhteistyön lisääminen turvallisuusjoukkojen ja -elinten kanssa eläinten hyväksikäyttötapauksissa.

e.- Aiomme rakentaa ilmaisen julkisen polttolaitoksen lemmikkieläimille ja alennettuun hintaan muille eläimille. Aiomme luoda erityisapua yhdistyksille ja eläinsuojelijoille.

f.- Mukauta jätevedenkäsittelyjärjestelmämme väestömme todellisiin tarpeisiin auttamalla kaikkia kaupungistumia, toimialoja ja yksilöitä täyttämään velvollisuutemme puhdistaa jätevedensä saastuttamatta.
 


7.- RAKENNEPARANNUS- JA TALOUDEN TEHOSTUSHANKKEET


Mijasin kunta on Costa del Solin ohella yksi suosituimmista matkakohteista ympäri maailmaa.

Tämän matkailusta tulevan vaurauden lähteen tulee hyödyttää kaikkia Mijasin asukkaita, ei ainoastaan parantamalla kaikkia julkisia palvelurakenteita, vaan myös edistämällä Mijasin asukkaiden mahdollisuuksia.

Tästä syystä ehdotamme seuraavia liikkeitä:

1.- "Mijasin kasvu, kehittäminen ja optimointi" -osaston perustaminen, johon osallistuu tunnettuja ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet eri aloihin: taloudelliseen, rakenteelliseen ja sosiaaliseen.
Toisaalta tällä osastolla on tarkkailijoiden ryhmä, joka tekee työtään kunnan kaduilla arvioidakseen ensimmäiseksi kaikki ongelmat, jotka voivat vaikuttaa tai vaikuttavat yhteisöömme, kuten rikkoutuneita jalkakäytäviä, huonokuntoisia katuja. kunto, valaistuksen puuttuminen tai puutteellisuus ja kaikki rakenteelliset ja toiminnalliset ongelmat, jotka vaikuttavat koko Mijasin yhteisöön.

2.- Tukien myöntäminen taloudellisten ja sosiaalisten hankkeiden luomiseen sekä olemassa olevien yritysten laajentamiseen tai kasvuun.
Palkintoprosessi on paljon helpompaa, ja asiantuntijoita tarjotaan maksutta tukemaan ja auttamaan jokaista hakijaa.

 


8.- LASIN RAKENTAMINEN NÄKYMÄKOHDAN

Aiomme muuttaa Mijasin Costa del Solin helmiksi, jotta se houkuttelee turisteja kaikkialta maailmasta ja tuottaa näin vaurautta kaikille mijoille.
Rakennamme ensimmäisen lasinäköalan Costa del Solille, yhdelle Mijasin kukkulalle.


Tätä hanketta rahoittavat alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset tahot.
Sen nimi on: AURINGON NÄKYMÄNÄKYMÄ


Hänen OMINAISUUDET:


a.- Sen rakentaminen tulee olemaan EKOKESTÄVÄ ja täysin itsenäinen, se perustuu vihreään energiaan. Luomme ilmaan ripustetun Crystal Platformin, johon mahtuu 500 henkilöä.


b.- Pääsy Mijasiin on aina ilmainen.


c.- El Miradoria ja kaikkia sitä täydentäviä tiloja hallinnoi täysin kaupunginvaltuusto ilman myönnytyksiä tai tarjouskilpailuja.


d.- El Mirador sisältää kahvilan ja lasiravintolan.


g.- Kaikki Miradorista sekä ravintolasta ja kahvilasta kerätyt voitot investoidaan kokonaisuudessaan kunnalliseen puiden asuttamisen suunnitelmaan ja viheralueiden luomiseen koko Mijasin kunnassa. Tällä tavalla lisäämme kuntamme ympäristön laatua.


9.- MIJASIN VANHAJEN KUVA

a) Uuden eläkeläiskodin perustaminen Las Lagunas de Mijasiin ja parannukset sekä nykyiseen Mijas Puebloon että La Cala de Mijasiin.

 

Vanhakodeissa tulee olla riittävästi tiloja kulttuuritoiminnalle, jotta eläkeläisen keho ja mieli pysyy aktiivisena.

b) Ilmaisia aktiviteetteja eläkeläisille:


1. Golftunnit ja muut urheilulajit, eläkeläisille ilmaiseksi.


2. Taide- ja kulttuuritoiminta (ilmaisu, musiikki, teatteri jne.), maksuton eläkeläisille.

c) Avun (taloudellisen tai työvoiman) tarjoaminen, kun eläke ei saavuta SMI:tä.
 


10.- VAPAAIKA JA VAPAA-AIKA MIJASSA

Oikeutta vapaa-aikaan ja vapaa-ajan viettoon ei pitäisi varata vain ostovoimaisemmille, vaan sen tulee olla yleinen oikeus.

Tässä siis ehdotuksemme:


1.- Mijasin vanhojen elokuvateattereiden avaaminen kunnan johdolla, Mijasin alennushinnoin.


2.- Perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin vapaa-ajan tilan luominen erilaisilla musiikkiohjelmilla, sosiokulttuurisella viihteellä ja konserteilla (MIJEÑOSILLE ILMAINEN PÄÄSY).


3.- Emme unohda kulttuuria ja taidetta, joten kunnostamme julkisia tiloja kulttuurin ja taiteen kohtaamisten järjestämiseksi ympäri vuoden.


4.- Edistää Sierra de Mijasin vanhan louhoksen käyttöä amfiteatterina ja tilana tapahtumille ja kulttuuritoiminnalle.

Sosiaalisen ohjelman loppu.

 


Haluatko tukea #SoydeMijas-liikettä?


Jos pidit sosiaalisesta ohjelmastamme ja haluat ilmaista tukesi, voit luoda sosiaalisen profiilisi ilmaiseksi osoitteessa www.soydemijas.com (Mijasin sosiaalinen verkosto) ja/tai lähettää meille  verkkolomake tästä osoitteesta: https://www.soydemijas.com/participar  

Huomaa: Jos haluat osallistua projektiin aktiivisena jäsenenä, lähetä meille WhatsApp puhelinnumeroon: +34662918154

7
8
9
10
puestos vacantes

TYÖPAIKAT kansalaisjärjestössä # SoydeMijas

Haluamme sinun olevan osa historiaa.

Marco Musumeci.jpg

Marco Musumeci

Presidente

Doctor en ciencias económicas y empresariales. Especialista en Marketing Estratégico y Transformación Digital. Experto en políticas económicas de crecimiento y desarrollo de países y grandes entidades públicas y privadas.
Email: marco@musumeci.es
Web: www.musumeci.es

 
IMG-20220910-WA0000.jpg

Alberto Moro Bermejo

Responsable asuntos jurídicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio del I. Colegio de Abogados de Málaga desde noviembre de 2001 con despacho profesional en Rivera del Sol, Mijas Costa.
 
Abogado Senior y Fundador de “Moro Bermejo Abogados”. Asesorando y representando a españoles y extranjeros durante más de 20 años en la Costa del Sol.

Pongo mis conocimientos al servicio de #SoydeMijas, un proyecto innovador, justo, social y equitativo que será beneficioso para todos los ciudadanos del municipio de Mijas.


 
IMG_20220502_135958.jpg

María José Curá de Rosa

Vicesecretaría acción social

Licenciada en Psicología. Máster en Intervención en ansiedad y estrés, Terapeuta en Adicciones en la Fundación del Padre Garralda. Diagnóstico e Intervención en Psicología Educativa. Profesora en Centros de Educación Especializada. Experta en Comunicaciones Sociales, con especial preocupación por los problemas educativos y emocionales. Participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas con el deseo de mejorar nuestra sociedad.


 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable RRPP y Seguridad

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
logo persona.png

Puesto vacante

Responsable política municipal y comunicación

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Vocal

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
Rocio Lizan.jpg

Rocio Lizán Ortiz
 

Responsable coaching personal y profesional

Especialista en Coaching personal y profesional. Formada en neurociencia (estudio del sistema nervioso) y bioneuroemoción (aumento del nivel de conciencia)Mi compromiso es: ayudar, inspirar y acompañar a las personas en su crecimiento personal y mental. Por ello participo activamente con voluntad y entusiasmo en la ONG Ciudadana #SoydeMijas 

 
Juan Cortes Quero.jpg

Juan Cortés Quero

Responsable conservación y manejo de los recursos naturales

Nacido en el corazón de Mijas y residente en las lagunas. 
Nací en el seno de una familia de pequeños comerciantes y con una experiencia bastante extensa en este sector. 
Me preocupa bastante la situación actual en que se encuentra nuestro entorno,
y dedicaré con ahínco y, por supuesto con el sector ecologista, la recuperación
de nuestros espacios naturales. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable urbanismo

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.


 
jorge1.jpg

Jorge Casas Gracia

Responsble de organización y acción territorial

Director Comercial con amplia experiencia en Consultoría Internacional.  Mis especializaciones abarcan los sectores  de: Hostelería, Turismo, Automoción, Inmobiliaria, Energías Renovables y Redes Digitales. Vivo en Mijas desde hace más de 10 años y mi deseo es el de  ayudar a su desarrollo institucional, social y económico. Por ello participo con mucha ilusión en el proyecto de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
 
Helena%2520Duchonova_edited_edited.jpg

Helena Duchonova

Responsable de cooperaciones

Empresaria y artista. Viviendo en Mijas desde 2015. Ha trabajado para grandes grupos multinacionales, entre ellos destaca la marca francesa Guerlain. Su responsabilidad es la de establecer acuerdos de cooperación con entidades publicas y privadas para fomentar el progreso económico y social de nuestra comunidad, de una forma sostenible y equitativa.


 
IMG-20220401-WA0011.jpg

Fuensanta Santos de la Rubia

Responsable de jubilados y tercera edad

Actualmente soy jubilada, aprender siempre es mi lema. Mis aficiones han estado vinculadas al mundo de la Cultura, Historia, Teatro y Folclore. Dirijo dos revistas, escribo en un periódico online y en un blog de denuncias que se llama El Grito de la Calle. Me duele profundamente la desatención y en ocasiones la discriminación de la persona jubilada en Mijas. Por eso, participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas y pienso empeñarme para mejorar la calidad de Vida de todos los jubilados de Mijas.
 
jorge veterinario.jpg

Jorge A.Luque Garrido

Responsable de estructura de gestión y administración animal

Veterinario residente en Calahonda desde 1992. 
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Especializado en Medicina veterinaria de atención primaria y Rehabilitación,
Fisioterapia y Medicina deportiva veterinaria.
Director y copropietario de centros veterinarios El Dogo Azul y Rehavet Sport.
Ilusionado en colaborar con un proyecto innovador que encamine a Mijas hacia un modelo de gestión de la población animal, sus recursos y alternativas. Porque soy de Mijas. 
anne foto.jpg

Anne Hernández

Responsable Comunidad Británica de Mijas

Nací en Inglaterra pero llevo viviendo en España desde hace 38 años y resido en Mijas desde ya 20 años. Ahora estoy jubilada pero fui profesora universitaria de Turismo y me especialicé en gestión de eventos, marketing, promoción, medioambiente y turismo sostenible. Actualmente soy presidente de una asociación que a día de hoy ha ayudado después del Brexit a más de 32.000 Británicos en toda España. El año pasado fui galardonada con un MBE por mis servicios a los Británicos en España. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Británica de Mijas.
 
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable seguridad y ciberseguridad ciudadana

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.

 
Cristina.jpg

Cristina Sánchez Vallina

Responsable servicios veterinarios y bienestar animal

Soy Cántabra afincada en Fuengirola desde hace más de 20 años.
Recibí mi formación como veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en la ciudad Condal durante mis primeros años en la profesión.
Actualmente no estoy colegiada aunque utilizo mis conocimientos para ayudar en la asociación Mijas Felina, obviamente sin ánimo de lucro. Activa, resuelta y dispuesta siempre a ser mi mejor versión pongo mis conocimientos al servicio de la plataforma ciudadana #SoydeMijas.
IMG-20220427-WA0048.jpg

Manuel Serrano López

Responsable parques y jardines

Soy técnico en jardinería, parques y zonas verdes actualmente me dedico al mantenimiento y creación de jardines. Soy diplomado en gestión de residuos y con master en sistemas de gestión medioambiental queriendo ver Mijas más sostenible más verde y por ello pongo mis conocimientos y experiencias al servicio de ONG #SoydeMijas
 
maribel.jpg

Maribel Pérez Álvarez

Responsable de protocolo y eventos

Más de 25 años de experiencia profesional en la organización de eventos y actos oficiales. Mi afán solidario me llevó a trabajar en la Cruz Roja como responsable del departamento de Socios y Voluntarios. Durante mi experiencia en empresas como Sando, descubrí mi pasión por el Marketing y la organización de eventos, sector al cual me dedico en la actualidad, liderando las áreas de Comunicación, producción de eventos, relaciones públicas y medios. Desde el protocolo ponemos en alza el conjunto de reglas que rigen el ceremonial de actos oficiales y eventos, con sentido común, modernidad, honestidad, humildad, sin olvidar la dignidad que han de revestir todos y cada uno de ellos.

Voit etsiä #SoydeMijas-kanavaa Telegramista napsauttamalla Telegramin suurennuslasikuvaketta ja kirjoittamalla #SoydeMijas

Tällä tavalla saat reaaliajassa kaikki tärkeimmät uutiset Mijasilta ja kansalaisjärjestöltään.

Telegram-Canal.jpg

Telegram on viestisovellus, kuten WhatsApp, se on ilmainen ja asennetaan matkapuhelimeen markkinoilta kuten mikä tahansa sovellus.

Voit myös lisätä itsesi kanavalle napsauttamalla tätä suoraa linkkiä:

https://t.me/SOYDEMIJAS

bottom of page